Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-12-28 12:46:55

MON o modernizacji i rozwoju Sił Zbrojnych RP

     W dniu 27 grudnia br. w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego w Krakowie odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej na czele z ministrem Antonim Macierewiczem z dziennikarzami którego tematem było podsumowanie procesu modernizacji technicznej i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Na spotkaniu obecny był także sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski oraz szef Inspektoratu Uzbrojenia płk. Dariusz Pluta. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. wydatki zrealizowane w 2017 roku na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej, przypomniano najważniejsze zawarte umowy oraz poinformowano o wykonaniu kontraktów podpisanych w tym roku i latach wcześniejszych.

  podczas spotkania szef MON zapowiedział, że w najbliższym czasie (nawet jeszcze do końca tego roku) wybrany zostanie partner w produkcji okrętów podwodnych. Poinformował także, że kończą się negocjacje w sprawie programu Wisła. Podczas swojego wystąpienia powiedział m.in. że podsumowuje główny wysiłek w ciągu ostatnich dwóch lat dlatego, „że on na tle ubiegłego dziesięciolecia był niezwykły. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło to, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, żeby wszystkie pieniądze przeznaczone na polski wysiłek zbrojny, na polską obronę, w tym także na modernizację zostały wydane nieomal do ostatniej złotówki. Tak właśnie było w przeciągu dwóch ostatnich lat”.

  Minister podkreślił także, że „poza tymi wielkimi projektami, które mają ogromne znaczenie długofalowe, były także projekty, które wydają się być mniejszego znaczenia czy też projekty, ale które dla armii polskiej miały w ostatnich latach olbrzymie znaczenie. Myślę o karabinku Grot czyli MSBS produkowanym przez Łucznika, którego 53 tysiące zostało zamówionych i już jest dostarczanych do polskiej armii. Myślę także o dronach bojowych, które są także dostarczane do polskiej armii a których zostało zamówionych 1000. Tego typu uzbrojenia, tego typu inicjatyw, tego typu decyzji było podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat było bardzo wiele. Na 250 zamówień, 250 kontraktów, które zostały podpisane – większość z nich dotyczą uzbrojenia można powiedzieć najszerzej dostępnego dla polskiej armii”.

Wystąpienie szefa MON Antoniego Macierewicza. Źródło MON/YouTube.


Wydatki na modernizację techniczną

  Omawiając budżet MON sekretarz stanu Bartosz Kownacki podkreślił, że rok 2017 będzie drugim z rzędu rokiem, kiedy pieniądze przeznaczone na modernizację zostaną wydane w całości. "Po raz drugi z rzędu jak pan minister powiedział, udało się wydać te całość pieniędzy, którymi dysponował Minister Obrony Narodowej. Sytuacja bez precedensu. (…) Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczyli, ministrowi Antoniemu Macierewiczowi (…) Jest to też zasługa żołnierzy i pracowników obydwu Inspektoratów. Podziękowania dla przemysłu, który jest tutaj obecny, zarówno przemysł państwowy czyli Polska Grupa Zbrojeniowa jak i zakłady prywatne".

Budżet MON w latach 2008-2018

Budżet MON za lata 2008-2018. Wykres MON.

  Wiceminister Kownacki odnosząc się do finansowania armii powiedział także, że „finansowanie to zasługa rządu i determinacji Ministra Obrony Narodowej – 2,5% PKB w 2030 r. i zwiększanie skali począwszy od 2016 r. tak naprawdę. To pokazanie, jak bardzo skutecznie realizowaliśmy programy modernizacyjne przez ostatnie 2 lata. Udało się przeforsować ustawę, która w sposób zasadniczy zmienia program modernizacji technicznej i pozwala naprawdę ją realizować.

Wydatki na SpW w latach 2011-2017

Wydatki na zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia (część wydatkó na PMT) w latach 2011-2017. Wykres MON.

  Minister odniósł się również w swojej wypowiedzi do sprawy finansowania Wojsk Obrony Terytorialnej. „Wydatki przeznaczone na WOT to zaledwie 5% wydatków przeznaczonych na modernizację. Wojska OT choć są priorytetem, choć są bardzo ważne, to są tanimi wojskami. To nie jest tak, że inne rodzaje Sił Zbrojnych cierpią dlatego, że przeznaczamy pieniądze na WOT”.

Wydatki na PMT w 2017 roku

Wydatki na PMT w 2017 roku z podziałem na rodzaje wojsk. Grafika MON.

  Omawiając wydatki na modernizację techniczną zrealizowane w 2017 roku wiceminister Kownacki wskazał, że na ten cel zostanie wydatkowana kwota 9,3 mld PLN, w tym 7,7 mld PLN w ramach wydatków Inspektoratu Uzbrojenia na zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz 1,6 mld PLN w ramach wydatków Inspektoratu Wsparcia na remonty i naprawy techniki wojskowej, zakupy sprzętu, części i wyposażenia.

Wystąpienie wiceministra Bartosza Kownackiego. Źródło MON/YouTube.


Wydatki i umowy Inspektoratu Uzbrojenia

  Obecny podczas konferencji szef Inspektoratu Uzbrojenia (IU) płk. Dariusz Pluta przypomniał, że w 2017 roku Inspektorat dysponował kwotą 7 mld 725 mln PLN, z czego na zadania realizowane przez kontrahentów krajowych wydano 3 mld 961 mln PLN (w tym na zadania przedsiębiorstw PGZ – ponad 2,8 mld PLN), a przez kontrahentów zagranicznych 3 mld 764 mln zł. Dodał, że w kończącym się roku Inspektorat przeprowadził 325 postepowań o udzielenie zamówienia, zawarł 131 nowych umów i nadzorował realizację 431 umów.

Realizacja PMT 2015-2022

Etap realizacji i szacowana wielkość finansowa priorytetowych dla MON zadań modernizacji technicznej. Wykres MON. 

  Wśród najważniejszych umów zawartych w 2017 roku przez IU wymieniono kontrakty na:

 • Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia – 160 szt. za 323 mln PLN,
 • Aparatownie cyfrowo-transmisyjne RWŁC-10/T – 23 szt. za 111 mln PLN,
 • Pojazdy dalekiego rozpoznania Żmija – 118 szt. za 91 mln PLN
 • Symulatory/trenażery czołgów Leopard 2A4 – 3 szt. za 18 mln PLN.
 • Samoloty Boeing 737 do przewozu najważniejszych osób w państwie – 3 szt. za 2.524 mln PLN,
 • Modernizację samolotów Orlik do wersji PZL-130 TC-II – 12 szt. za 186 mln PLN,
 • Zakup kierowanych pocisków rakietowych AIM-120C – 95 szt. za 590 mln PLN,
 • Nowoczesne niszczyciele min Kormoran II – 2 szt. za 1.186 mln PLN,
 • Okręt ratowniczy kr. Ratownik – 1 szt. za 755 mln PLN,
 • Jednostki zabezpieczenia technicznego kr. Holownik – 6 szt. za 284 mln PLN,
 • Pojazdy ciężarowe średniej ładowności Jelcz 442.32 – 500 szt. za 420 mln PLN,
 • 7,62 mm karabiny maszynowe UKM – 1494 szt. za 167 mln PLN,
 • Uniwersalne kamizelki ochronne – 19718 szt. za 194 mln PLN,

  Zaprezentowano także zrealizowane w 2017 dostawy sprzętu wojskowego i uzbrojenia, z których za najważniejsze uznano:

 • Dywizjonowy Moduł Ogniowy Regina – 24 sah Krab, 19 pojazdów,
 • Kompanijny Moduł Ogniowy RAK – 16 moździerzy, 8 pojazdów,
 • KTO Rosomak bazowy i WRT – 61 pojazdów,
 • Samoloty szkolenia zaawansowanego AJT – M 346 – 8 szt.,
 • Boeing 737 do przewozu najważniejszych osób w państwie – 1 szt.,
 • Gulfstream G550 do przewozu najważniejszych osób w państwie – 2 szt.,
 • Trójwspółrzędny radar w paśmie S Odra – 1 szt.,
 • Radiolokator precyzyjnego lądowania GCA-2000 – 1 szt.,
 • Nowoczesny niszczyciel min Kormoran II – 1 szt.,
 • Rakiety NSM dla nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego MW – 12 szt.,
 • System głębinowy obrony przeciwminowej Głuptak – 2 kpl.,
 • Pojazdy ciężarowe średniej ładowności Jelcz 442.32 – 100 szt.,
 • 7,62 mm karabiny maszynowe UKM – 250 szt.,
 • Wojskowy hełm kompozytowy – 3557 szt.,
 • Kamizelki ochronne – 6177 szt.
Wydatki na PMT planowane na lata 2018-2026
Planowane wydatki na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2018-2026. Wykres MON.


Wydatki i umowy Inspektoratu Wsparcia

  Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni Dariusz Łukowski poinformował natomiast, że w 2017 r. zawarto 250 umów związanych z modernizacją techniczną oraz wydatkowano na ten cel kwotę 1,6 mld PLN, z czego na remonty techniki wydatkowano 1 mld 20 mln PLN (w tym: 450 mln PLN przeznaczono na technikę lotniczą, 446 mln PLN na technikę lądową i ok. 122 mln PLN na technikę morską), natomiast na zakupy sprzętu wojskowego wydatkowano 600 mln PLN, w tym: 314 mln PLN na wyposażenie techniczne (zabezpieczenie funkcjonowania warsztatów i jednostek logistycznych), 169 mln PLN na zakupy pojazdów takich jak cysterny czy sanitarki oraz 117 mln PLN na sprzęt specjalistyczny.

Wyposażenie żołnierza w 2017 r

Ważniejsze zadania zrealizowane lub zakontraktowane w 2017 roku w zakresie indywidualnego wyposażenia żołnierza. Grafika MON. 

  Generał Łukowski poinformował także, że na zakup środków materiałowych w 2017 roku przeznaczono łącznie kwotę 560 mln PLN, w tym na:

 • materiały pędne - 315 mln PLN (paliwa 280 mln PLN, oleje i smary 35 mln PLN),
 • żywność – 98 mln PLN (racje żywnościowe 57 mln PLN, produkty długotrwałe 41 mln PLN),
 • przedmioty mundurowe – 96 mln PLN (umundurowanie 82 mln PLN, wyposażenie 14 mln PLN),
 • środki medyczne – 25 mln PLN (szczepionki 6 mln PLN, wyposażenie 19 mln PLN),
 • środki bojowe – 26 mln PLN.

(TD na podstawie informacji MON)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

W dniu 26 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowe na 2020 rok. Zakłada on wzrost przyszłorocznych wydatków obronnych o 4,9 ml...

więcej polecanych artykułów