Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-08-24 15:52:41

Realizacja projektów rozwojowych przez HSW S.A. w 2018 roku

     W opublikowanym na początku lipca br. „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2018 rok” znalazło się stosunkowo obszerne podsumowanie ubiegłorocznej realizacji projektów rozwojowych z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w których uczestniczy stalowowolska firma. Dzięki pytaniom skierowanym do zakładu przez analityka ds. bezpieczeństwa Polityki Insight Marka Świerczyńskiego i przekazanym odpowiedziom, opublikowane w sprawozdaniu informacje udało się jeszcze bardziej uszczegółowić i z całą pewnością są one warte uwagi.

  Poniżej umieszczono podsumowanie wykonania w 2018 roku projektów rozwojowych których wykonawcą (samodzielnie lub w konsorcjum) jest Huta Stalowa Wola S.A.

Krab-fot.HSW

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm samobieżnych haubic, kryptonim REGINA

  „W celu zakończenia/rozliczenia umowy z Inspektoratem Uzbrojenia (IU) elementów i urządzeń niezagospodarowanych w umowie wdrożeniowej, kontynuowano w roku 2018 kwestie jej definitywnego rozliczenia, polegające na zwrocie elementów pracy do wskazanych przez MON instytucji.

  Końcową sprawą rozliczenia tej umowy będzie podpisanie przez IU Protokołu końcowego oraz przedstawienia Sprawozdania z wykonania umowy na pracę wdrożeniową „REGINA”. Do finalnego rozliczenia umowy pozostaje rozliczenie pojazdu „RYŚ”, zaplanowane na I kwartał 2019 roku”.

  W odniesieniu do uzyskania przez HSW S.A. w 2018 roku możliwość samodzielnej budowy podwozi gąsienicowych dla potrzeb programu „REGINA” dodatkowo wyjaśniono, że „harmonogram polonizacji podwozia przewiduje stopniową polonizację poszczególnych elementów wraz z kolejnymi dostawami Dywizjonowych Modułów Ogniowych (DMO). Przy pierwszym DMO, Huta Stalowa Wola w ramach absorbcji technologii, nabyła zdolności do wykonania montażu i sprawdzeń podwozi na bazie elementów dostarczonych z Korei Południowej (Hanwha). Zatem, dotychczas dostarczane haubice KRAB posiadają podwozia w pełni zmontowane w HSW z produkcją/realizacją niektórych elementów w HSW. W tym samym czasie wdrażane są kolejne elementy konstrukcyjne do realizacji w Polsce (m.in. w tym celu powstała zrobotyzowana linia spawalnicza i trwają obecnie szkolenia realizowane przez Hanwha w odniesieniu do konstrukcji podwozia K9).

  Do drugiego DMO, wszystkie korpusy podwozia będą spawane i montowane w Polsce. W kolejnych DMO dojdą kolejne elementy podwozia (np. zawieszenie). Według obowiązującego harmonogramu, przy czwartym DMO, HSW osiągnie pełne możliwości produkcji większości (poza Power Pack – przyp.) elementów podwozia. Należy pamiętać, że absorbcja technologii, zakup infrastruktury, przeszkolenie kadry – jest okresem złożonym i czasochłonnym. Pomimo tego faktu, HSW wyprzedza harmonogram polonizacji poprzez przyspieszenie absorbcji technologii w węzłach konstrukcyjnych, które przewidziane były w późniejszym okresie”.

M120K RAK-fot.HSW

Kompanijny moduł ogniowy 120 mm moździerzy samobieżnych kryptonim RAK

  „W roku 2018 Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie na dostawę seryjną artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) z planowanym podpisaniem umowy na I kwartał 2019 roku. Jednocześnie, Inspektorat Uzbrojenia zdecydował o powtórzeniu pracy rozwojowej w zakresie ponownego wykonania prototypu artyleryjskiego wozu rozpoznawczego (AWR) na podwoziu KTO 8x8 (ze względu na negatywny wynik badań kwalifikacyjnych prototypu AWR na nośniku Żubr). Od I-go kwartału roku 2018 trwały negocjacje z Zamawiającym na realizację tego etapu pracy – w formie Aneksu do umowy rozwojowej.

  Stosowny Aneks do umowy został podpisany w grudniu 2018 roku. Prototyp AWR jest ostatnim składnikiem pracy rozwojowej, po jej pozytywnym zakończeniu i przekazaniu wszystkich prototypów do Użytkownika będzie można rozliczyć całą pracę rozwojową RAK. Pozostałe składniki tej pracy obecnie znajdują się w fazie dostaw seryjnych (moździerze M120K, artyleryjskie wozy dowodzenia AWD oraz artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia AWRU) lub w trakcie negocjacji na dostawy seryjne (AWA)”.

  Ostatecznie umowę o wartości 129 mln PLN na dostawę 24 egzemplarzy artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) w latach 2019-2020 została podpisana 13 sierpnia br., o czym informowaliśmy kilka dni temu.

  Natomiast w odniesieniu do AWR w odpowiedzi z 25 lipca br. HSW S.A. poinformowała, że „aneks do umowy na realizację pracy rozwojowej na Kompanijny Moduł Ogniowy 120 mm moździerzy samobieżnych „RAK” w zakresie wykonania artyleryjskiego wozu rozpoznawczego (AWR) z wykorzystaniem podwozia KTO ROSOMAK podpisany został 27 grudnia 2018 roku i zakłada pozyskanie z zasobów MON podwozia KTO, przeprowadzenie analizy w zakresie potrzeby wykonania remontu/naprawy podwozia oraz zakup urządzeń/podzespołów z zakresu urządzeń rozpoznawczych, łączności i teleinformatycznych – następnie przygotowanie prototypu, wykonanie badań wstępnych, kwalifikacyjnych (państwowych) oraz opracowanie Dokumentacji Technicznej Wyrobu (DTW). Obecnie prace związane z budową prototypu przebiegają zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem. Wykonano szczegółową analizę podwozia dostarczonego z zasobów MON. Spółka ROSOMAK wykonuje niezbędne naprawy/remont podwozia bazowego. Równolegle trwają prace związane z przystosowaniem kadłuba nośnika do zabudowy urządzeń AWR, zamówiono niezbędne komponenty. Następnym etapem jest budowa prototypu, zabudowa urządzeń i rozpoczęcie badań wstępnych wyrobu”.

ZSSW-30 HSW

Zdalnie Sterowany System Wieżowy z wyrzutnią PPK SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK

  W roku 2018 realizowano badania wstępne ZSSW-30, w tym istotne badania strzelaniem do celu na postoju i celu w ruchu. Ze względu na usterki systemów Przyrządów Obserwacyjno-Celowniczych (POC), trudne do usunięcia zjawisko „misfire”, kolizję prototypu z obiektem w trakcie badań zakładowych – co wyeliminowało jeden z prototypów z badań na okres naprawy – badania wstępne przedłużyły się, czego konsekwencją było rozpoczęcie postępowania aneksowego do Umowy z Zamawiającym (IU). Obecny plan zakłada zakończenie badań wstępnych w I kwartale 2019 roku z jednoczesnym przeprowadzeniem retrofitu przyrządów POC produkcji PCO S.A. i rozpoczęcie badań kwalifikacyjnych (państwowych). Zakończenie B+R [prac badawczo-rozwojowych - red.] – zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi – przewiduje się na I kwartał 2020 roku”. Obecnie, oba prototypy ZSSW-30 są w pełni sprawne, natomiast zjawisko "misfire" dotyczyło samej armaty i wada ta została usunięta przez producenta.

  W odniesieniu do planowanego zakończenia badań wstępnych prototypów ZSSW-30 w I kwartale 2019 roku, w odpowiedzi z 25 lipca br. HSW S.A. poinformowała, że „w związku z przygotowaniem ZSSW do badań kwalifikacyjnych zdecydowano o wykonaniu tzw. retrofitu Przyrządów Obserwacyjno-Celowniczych (produkcji PCO) polegającego na wymianie elementów zużywających się i wykonaniu pełnego przeglądu urządzeń. Po wykonaniu retrofitu konieczne stało się – zgodnie z obowiązującymi decyzjami MON – powtórzenie niektórych badań właśnie w ramach badań wstępnych. Obecnie badania zostały zakończone i trwa opracowywanie raportów cząstkowych, jak i raportu końcowego. Raport końcowy będzie podstawą do formalnego zakończenia badań wstępnych i zgłoszenie prototypu do badań kwalifikacyjnych (państwowych)”.

  Z informacji przekazanych 22 lipca br. redakcji przez Inspektorat Uzbrojenia wynika natomiast, że "zgodnie z deklaracjami Wykonawcy zakończenie pracy rozwojowej bezzałogowej wieży ZSSW-30 przewidywane jest w połowie 2020 roku".

Borsuk-HSW

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty kryptonim BORSUK

  „W roku 2018 kontynuowano zaplanowane zgodnie z harmonogramem badania modelu bojowego wozu piechoty (BWP), w tym m.in. badania spełnienia wymogu pływalności – zakończone z sukcesem. Kontynuowano prace związane z badaniem odporności przeciwminowej i balistycznej. Wyniki badań posłużyły do opracowania nowych koncepcji do przygotowania dokumentacji technicznej na prototyp. Rozpoczęto etap IV DTP oraz budowę prototypu, którego realizację przerwało czasowe wstrzymanie finansowania projektu przez NCBiR. HSW jednak kontynuuje realizację zadań etapu minimalizując w ten sposób ryzyko narastającego opóźnienia”.

  Przyczyny czasowego wstrzymania finansowania projektu HSW S.A. wyjaśniła w następujący sposób: „Zgodnie z Umową podpisaną z NCBiR oraz regulaminem konkursu, według którego procedowany jest projekt „BORSUK” – Zamawiający ma prawo na dowolnym etapie wykonać audyt finansowy projektu. Taki audyt został zlecony i pod koniec 2018 roku. Audytor zewnętrzny przeprowadził kontrolę finansową projektu w odniesieniu do wszystkich konsorcjantów. Audytor wskazał pewne nieścisłości wymagające wyjaśnień i polecił NCBiR wstrzymanie finansowania projektu do czasu zweryfikowania wyjaśnień Wykonawcy. NCBiR – zgodnie z regulaminem – bez względu na wyjaśnienia Wykonawcy zobligowany był do wstrzymania finansowania, mimo że Wykonawca nie zgodził się z argumentami przedstawionymi przez audytora.

  HSW jako finalny wykonawca projektu zwrócił się do NCBiR z prośbą o wykonanie ponownej kontroli. W 2019 roku taka kontrola została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym. Zarówno Zamawiający (NCBiR) oraz Wykonawca (Konsorcjum z HSW jako lider), mając na względzie napięty harmonogram projektu, prowadzili działania zmierzające do odblokowania finansowania. Ostatecznie, NCBiR – nie czekając na wyniki rekontroli – uruchomiło finansowanie projektu. Obecnie, Konsorcjum realizuje zadania z pełnym finansowaniem projektu”.

Kryl-fot.HSW

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm lekkich samobieżnych armato-haubic kryptonim KRYL

  W minionym roku „prototyp haubicy KRYL był przebudowywany ze względu na usterki wynikłe podczas strzelań (na koszt Wykonawcy). Jednocześnie, na wniosek Zespołu Nadzorującego, dokumenty etapu Określenie Założeń do Projektowania OZP (w tym PrZTT, PrPK) zostały przekazane do Inspektoratu Uzbrojenia celem ostatecznego ich zatwierdzenia. Dokumenty te miały zostać zatwierdzone do końca grudnia 2018 roku tak, aby w I kwartale 2019 roku można było rozpocząć badania wstępne prototypu. Według obecnej wiedzy, zatwierdzenie dokumentów nastąpi do końca marca 2019 roku i badania wstępne rozpocząć będzie można w II kwartale 2019 roku. Na tą okoliczność przygotowywany jest Aneks do umowy z NCBiR z nowym harmonogramem realizacji pracy. Do zakończenia pracy rozwojowej pozostaje wykonanie badań wstępnych, kwalifikacyjnych (państwowych) i opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej”.

  Odnosząc się do wspomnianego Aneksu zakład ze Stalowej Woli w informacji z 25 lipca br. wyjaśnił dodatkowo, że „przygotowywany aneks dotyczył prototypu, który HSW wykonała jeszcze w 2014 roku (podwozie 6x6 JELCZ, armata produkcji ELBIT, polskie systemy łączności oraz System Kierowania Ogniem, wykonane badania strzelaniem). Harmonogram przewidywał szybkie rozpoczęcie badań wstępnych, następnie kwalifikacyjnych i wykonanie dokumentacji technicznej. HSW oczekuje obecnie na przekazanie zweryfikowanego dokumentu Założeń Taktyczno-Technicznych ZTT (o klauzuli ZASTRZEŻONE). Kształt zweryfikowanych ZTT będzie podstawą do aneksowania umowy. Z jednej strony może być to kontynuacja obecnego projektu, równie dobrze jednak wymagania mogą zostać zmienione i może zaistnieć konieczność przebudowania prototypu w celu spełnienia wymagań Zamawiającego”.

Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato-haubic KRYL

  „Projekt ma formalnie wstrzymane finansowanie. Nie zostały ocenione przez Zespół Nadzorujący przygotowane i przekazane jeszcze w 2016 r., dokumenty formalne (Studium Wykonalności oraz Projekt WZTT). Ponieważ kluczowe elementy systemu (system dowodzenia i łączności) obecnie znajdują się na IX poziomie technologii (i z powodzeniem stosowane są w programach dostaw seryjnych RAK i REGINA) – nastąpi zamknięcie projektu oraz aktualizacja dokumentu SW (lub innego dokumentu) z informacją o innym sposobie pozyskania Sprzętu Wojskowego (na mocy decyzji MON) np. poprzez realizację procedury zakupu z dostosowaniem przy wykorzystaniu nośników KTO oraz systemu teleinformatycznego i łączności z programów RAK, REGINA. Oczekuje się, iż zamknięcie projektu będzie miało miejsce w II kwartale 2019 r. oraz nastąpi zwrot nierozliczonych środków do NCBiR”.

  Uszczegóławiając kwestię zamknięcia projektu HSW S.A. wyjaśniła, że projekt realizowany był od 2013 roku i dotyczy „wykonania tzw. Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania Ogniem (ZSDiKO) na potrzeby programów: KRYL, LANGUSTA i pierwotnie HOMAR. Formalnie, w dniu 22 kwietnia 2019 roku nastąpiło zamknięcie projektu i obecnie Konsorcjum przygotowuje – zgodnie z wymogami Umowy – raport końcowy projektu (z uwzględnieniem ponownego audytu zewnętrznego). HSW zwróci do NCBiR ponad 10 mln zł zaliczki. Huta Stalowa Wola opracowała jeszcze w 2014 r. koncepcje wykonania DMO m.in. przy wykorzystaniu nośników furgonowych (na bazie podwozia KRYL) z zastosowaniem systemu łączności FONET i teleinformatycznego na bazie systemu TOPAZ produkcji WB ELECTRONICS (konsorcjant). Koncepcja – pomimo wielu prób negocjacji/spotkań – nigdy nie została zaakceptowana przez Zamawiającego. W roku 2019, niektóre elementy będące w fazie prac rozwojowych (na czas podpisania umowy) osiągnęły status produkcji seryjnej (np. TOPAZ, FONET w programach RAK, REGINA) – nie było więc formalnych możliwości kontynuacji projektu w postaci pracy rozwojowej. Innym czynnikiem, który wpłynął na niemożliwość kontynuacji projektu, był – zdaniem HSW – brak zgody Gestorów SpW w zakresie jednolitej konfiguracji nośnika dla potrzeb wozu dowodzenia. Rożni Gestorzy mieli – w naszej ocenie – zupełnie różny podgląd na zunifikowany pojazd 4x4/6x6. Należy zauważyć, że dotychczas nie wybrano zunifikowanego nośnika do zastosowania w SZ RP, również w innych programach realizowanych na rzecz MON”.

BAOBAB-K Fot.HSW

Pojazd Minowania Narzutowego BAOBAB-K

  „W ubiegłym roku „Inspektorat Uzbrojenia uruchomił postępowanie na realizację pracy rozwojowej etapu PiR (Projektowanie i Rozwój) pt. „Pojazd Minowania Narzutowego”. Powołano konsorcjum w składzie HSW S.A. (lider), BELMA, WITI Wrocław oraz JELCZ w celu przeprowadzenia negocjacji i rzeczowej realizacji pracy. W grudniu 2018 r. umowa na realizację etapu PiR pracy rozwojowej została podpisana. Oprócz konsorcjum, głównymi dostawcami systemów i podsystemów będą AREX oraz WB ELECTRONICS (dostawa systemów łączności i sterowania procesem minowania). Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 36 m-cy od daty podpisania umowy. Na rok 2019 zaplanowano wykonanie koncepcji wyrobu, budowy modelu kluczowych elementów (wraz z ich badaniem) i rozpoczęcie budowy prototypu do badań wstępnych”.

  Dodatkowo HSW S.A. wyjaśniła, że „umowa na realizację etapu Projektowanie i Rozwój ww. pracy rozwojowej podpisana została 28 grudnia 2018 roku. Jest to kontynuacja etapu Określenia Założeń do Projektowania (OZP) pracy rozwojowej z 2014 roku i zakłada wykonanie Koncepcji Wyrobu, zbudowanie modelu w zakresie kluczowych komponentów, budowę prototypu i – zgodnie z Decyzją 141/MON – wykonanie badań wstępnych, kwalifikacyjnych (państwowych) i ostatecznie opracowanie Dokumentacji Technicznej Wyrobu (DTW). Dotychczas, zgodnie z harmonogramem, odebrano pierwszy etap pracy – Koncepcję Wyrobu – która opisuje szczegółowo charakterystykę techniczną wyrobu, sposób realizacji pracy w kontekście Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT). Obecnie, Konsorcjum opracowuje i wykonuje modele kluczowych komponentów SpW, w tym sterowanie obrotem miotaczy, układ sterowania procesem minowania – celem przeprowadzenia testów modelowych przed rozpoczęciem budowy prototypu. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem”. 

Dywizjonowy moduł ogniowy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR

  „W 2018 roku Inspektorat Uzbrojenia (Zamawiający) zakończył postępowanie „HOMAR” w procedurze zakupu z dostosowaniem i jednocześnie powiadomił o rozpoczęciu procedury pozyskania systemu w sposób zakupu bezpośredniego ze Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem procedury FMS (Foreign Military Sales) z pominięciem przemysłu. Z dniem zakończenia postępowania, w sposób automatyczny (wynikający z umowy) została rozwiązana umowa konsorcjum, którego członkami były PGZ (Lider), HSW, MESKO, WZU i WB ELECTRONICS S.A. O dalszej ewentualnej realizacji projektu przez przemysł decydować będzie resort ON (umowa FMS dotyczy zakupu tylko 1 dywizjonu, pod znakiem zapytania stoi kontynuacja budowy 2-go i 3-go DMO z wykorzystaniem sił przemysłu)”.

(TD)

Zdjęcia: Huta Stalowa Wola S.A.

Redakcja pragnie podziękować analitykowi ds. bezpieczeństwa Polityki Insight Markowi Świerczyńskiemu za udostępnienie zamieszczonych w artykule materiałów.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Wkrótce po dostarczeniu 3 Jaków-17 i pierwszych Jaków-17W do Polski, rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia do służby kolejnych myśliwców Jak...

więcej polecanych artykułów