Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-04-02 15:42:37

Nissan Navara następcą Honkera

     Mimo wniesienia odwołania przez jednego z oferentów, w dniu 31 marca br. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała umowę z konsorcjum firm Glomex MS Polska Sp. z o. o. (lider) i Glomex MS s.r.o. na dostawę w latach 2020-2022 samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 635 szt. samochodów Nissan Navara Double Cab 190 KM MT Acenta, w tym 150 szt. w ramach opcji, które pozwolą na zastąpienie części floty samochodów terenowych Honker użytkowanych przez Siły Zbrojne RP. Wartość brutto umowy dla części gwarantowanej wyniosła 92,6 mln PLN, a w przypadku wykorzystania opcji wzrośnie do 121,2 mln PLN. Na sfinansowanie zamówienia w części gwarantowanej Zamawiający przeznaczył kwotę 92,3 mln PLN, która była niższa niż ceny złożonych ofert, ale ostatecznie podjęto decyzję o zwiększeniu budżet tego zadania (dla części gwarantowanej) o 290,9 tys. PLN (0,3%), co pozwoliło na zawarcie kontraktu.

Nissan Navara Grafika. Nissan

Zgodnie z podpisaną umową jeszcze w tym roku do Sił Zbrojnych RP powinno trafić do 210 sztuk samochodów terenowych Nissan Navara Double Cab 190 KM MT Acenta. Grafika Nissan.

  Postępowanie zostało ogłoszone 30 stycznia 2020 roku i było prowadzone w procedurze otwartej, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Otwarcia ofert dokonano 5 lutego 2020 roku. Złożyło je trzech wykonawców. W dniu 13 marca br. Zamawiający poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Glomex MS Polska Sp. z o. o. i Glomex MS s.r.o. Od decyzji tej 23 marca 2020 roku firma Demarko Sp. z o. o. Sp. K. wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Umowa została jednak zawarta z wybranym konsorcjum mimo braku rozpatrzenia przez KIO wniesionego odwołania.

  Jak wyjaśnił rzecznik prasowy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Arkadiusz Miksa, „zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „W przypadku wniesienia odwoła zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze” .

  Ustawa dopuszcza możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy w art. 183 ust. 2: „Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

  Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożył do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu uzasadniając interes publiczny poprzez wskazanie zadań wykonywanych przez Siły Zbrojne RP, do których niezbędne jest wykorzystanie samochodów będących przedmiotem zamówienia.

  Zamawiający przedstawił też negatywne skutki dla interesu publicznego, które mogłyby wynikać z braku zawarcia umowy wskazując, iż obecnym momencie Zamawiający dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na udzielenie zamówienia publicznego.

  Krajowa Izba Odwoławcza w dniu  27 marca br. wydała postanowienie uchylające zakaz zawarcia umowy, o czym poinformowała 2. Regionalną Bazę Logistyczną pisemnie.

  Postąpiono zatem podobnie, jak w przypadku kontraktu zawartego w 2017 roku na dostawy średnich samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP) Boeing 737-800. Podpisanie umowy mimo wniesionego odwołania, choć zgodne z prawem, jest ryzykowne. Jeśli bowiem odwołujący wygra później w KIO i być może w następstwie także przed sądem, Zamawiający może zostać zmuszony do unieważnienia umowy lub zapłaty odszkodowania.

  Harmonogram zawartej umowy przewiduje realizację następujących dostaw:

  • w 2020 roku 210 sztuk samochodów (z czego 160 szt. to zamówienie gwarantowane i 50 szt. to zamówienie opcjonalne),
  • w 2021 roku 210 sztuk samochodów (z czego 160 szt. to zamówienie gwarantowane i 50 szt. to zamówienie opcjonalne),
  • w 2022 roku 215 sztuk samochodów (z czego 165 szt. to zamówienie gwarantowane i 50 szt. to zamówienie opcjonalne).

  Pierwsze postępowanie na dostawy samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia przeprowadzono w okresie od października do grudnia 2019 roku. Zostało ono anulowane z powodu przekroczenia przez najkorzystniejszą ofertę budżetu przeznaczonego przez Zamawiającego na to zadanie. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

  Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że wartość zwycięskiej oferty wynosząca wraz z opcją 121,2 mln PLN brutto jest niższa od wartości oferty przedstawionej przez tego samego Wykonawcę w pierwszym postępowaniu o ponad 33 mln PLN, co pozwoliło na obniżenie ceny jednostkowej brutto samochodu z 243 tys. PLN do 191 tys. PLN, czyli o ponad 21 procent.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z k...

więcej polecanych artykułów