Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-08-26 19:23:49

Dodatkowe 3 mld PLN na modernizację w 2020 roku?

     Zgodnie z przyjętym 20 sierpnia br. przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok, łączne wydatki na obronność w tym roku mają wzrosnąć o blisko 3 mld PLN, z kwoty 50 mld PLN do 53 mld PLN (dokładnie 52 996 536 tys. PLN). Oznacza to, że na obronność w 2020 roku zamierza się przeznaczyć 2,37% PKB (prognozowanego na 2.234,6 mld PLN). Dodatkowa kwota 3 mld PLN zapisana została w grupie wydatków majątkowych, z „przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w zakresie zakupu sprzętu wojskowego”. Powinno to pozwolić na osiągnięcie rekordowej wartości udziału wydatków majątkowych w łącznych nakładach na obronność na poziomie 33,7%.

F-35A_58FS_LM

Jak dotąd resort obrony nie ujawnił na jakie konkretnie wydatki modernizacyjne zamierza przeznaczyć dodatkowe środki finansowe zaplanowane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok. Fot. Lockheed Martin.  

  Co ciekawe, kwota dodatkowych 3 mld PLN została ujęta w zakresie przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ) w ramach kategorii „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy”, a jednocześnie w zakresie wydatków majątkowych w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”. Dzięki zapisaniu dodatkowych środków w ramach budżetu FMSZ, będzie je można wykorzystać zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Resort obrony nie będzie się zatem musiał śpieszyć z ich wydatkowaniem. 

  Możliwe źródła przychodów FMSZ określa dość precyzyjnie Art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok nie określono jednak dokładnie z jakiego źródła ma pochodzić kwota dodatkowych 3 mld PLN. Możemy jedynie znaleźć informację, że zmiana poziomu wydatków na FMSZ wynika ze „zwiększenia wydatków na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w związku z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych i zabezpieczenia priorytetowych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych w zakresie zakupu sprzętu wojskowego”.

  Biorąc pod uwagę prognozowany na 2020 rok PKB w wysokości 2.234,6 mld PLN, łączne wydatki na obronność liczone zgodnie z określonym ustawowo progiem 2,1% PKB, powinny wynosić 46,9 mld PLN. Zaplanowanie na ten cel kwoty 53,0 mld PLN oznacza, że na obronność zamierza się przeznaczyć kwotę o 6,1 mld PLN wyższą, niż wynika to z minimum określonego w ustawie „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

  W skład zaplanowanej kwoty 52 996 536 tys. PLN na obronność, wchodzą wydatki ujęte:

  • w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”: 52 014 998 tys. PLN;
  • poza częścią 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” zapisane w dziale 752 „Obrona narodowa”: 785 593 tys. PLN;
  • w ramach FMSZ: 175 352 tys. PLN (poza kwotą 3,0 mld PLN uwzględnioną w części 29 budżetu);
  • w budżecie Agencji Mienia Wojskowego, z przeznaczeniem na inwestycje internatowe i mieszkaniowe zaliczone do wydatków obronnych: 20 593 tys. PLN.

  Wydatki w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w podziale na główne grupy klasyfikacji budżetowej zaplanowano w następującej wysokości (w nawiasie podano zmianę w odniesieniu do wydatków określonych w obowiązującej ustawie budżetowej na 2020 rok):

  • Dotacje i subwencje: 1 975 770 tys. PLN (brak zmiany);
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8 874 493 tys. PLN (brak zmiany);
  • Wydatki bieżące: 23 811 311 tys. PLN (spadek o 373 tys. PLN);
  • Wydatki majątkowe: 17 353 424 (wzrost o 3 000 000 tys. PLN).

  Na zakończenie należy podkreślić, że na razie jest to dopiero rządowy projekt nowelizacji budżetu przekazany do Sejmu RP, który musi jeszcze przejść pozostałą ścieżkę legislacyjną.

(TD)

Aktualizacja 28.08.2020

  Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej odnoszące się do podstawy prawnej przesunięcia kwoty 3 mld PLN na FMSZ.

  "W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie limitu wydatków w cz. 29 – Obrona narodowa o kwotę 3 mld. zł. 

  W związku z tym, że ww. kwota zostanie przekazana z budżetu resortu na rachunek Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ), równocześnie w nowelizacji ustawy budżetowej dokonano odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu, poprzez zwiększenie jego przychodów tytułem „Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” oraz kosztów inwestycyjnych. Mechanizm finansowy umożliwiający przekazanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej ww. kwoty na rachunek FMSZ przewidziano w aktualnie procedowanej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…”, czyli tzw. „ustawy COVID-owej”. Powyższy mechanizm zostanie zastosowany wraz z wejściem w życie nowelizowanych ustaw. 

  Przekazanie zwiększenia limitu wydatków obronnych z cz. 29 – Obrona narodowa na rachunek FMSZ i późniejsza realizacja zakupów bezpośrednio z rachunku Funduszu umożliwi elastyczne i efektywne wydatkowanie przedmiotowych środków budżetowych. W przypadku problemów z realizacją wydatków do końca bieżącego roku środki te nie wygasną, jak miałoby to miejsce w przypadku limitu wydatków budżetowych w części 29". 
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Struktury LWP: Brygada Artylerii (rakiet)

Struktury LWP: Brygada Artylerii (rakiet)

Z dniem 1 grudnia 1962 roku, na podstawie rozkazu dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego (nr 013/Org z dnia 7 listopada tego samego roku) powołano g...

więcej polecanych artykułów