Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-08-29 11:25:39

Projekt wydatków obronnych na 2021 rok

     Rada Ministrów 27 sierpnia br. przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Zgodnie z jego treścią, łączne wydatki na obronność w przyszłym roku mają wynieść 51,83 mld PLN. Oznacza to, że na obronność zamierza się przeznaczyć 2,2% PKB prognozowanego na 2021 rok (2 356,1 mld PLN). Na wydatki majątkowe planuje się wydatkować 15,78 mld PLN, co powinno pozwolić na osiągnięcie wskaźnika ich udziału w łącznych nakładach na obronność na poziomie 30,4%.

Leopard-2A5_1WBP

  W odniesieniu do wartości łącznych wydatków obronnych w 2020 roku ujętych w obowiązującej ustawie budżetowej, nakłady zaplanowane na 2021 rok będą wyższe o 1,84 mld PLN (3,7%), natomiast w stosunku do wydatków zapisanych w znajdującym się na etapie procesu legislacyjnego projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, zaplanowane na przyszły rok nakłady na obronę narodową będą niższe o 1,16 mld PLN (2,2%).

  W skład zaplanowanej kwoty 51 834 200 tys. PLN na obronność w 2021 roku, wchodzą wydatki ujęte:

  • w części 29 budżetu państwa Obrona narodowa: 51 182 743 tys. PLN;
  • poza częścią 29 budżetu państwa Obrona narodowa zapisane w dziale 752 Obrona narodowa: 445 774 tys. PLN;
  • w ramach Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych: 175 827 tys. PLN;
  • w budżecie Agencji Mienia Wojskowego, z przeznaczeniem na zadania zaliczone do wydatków obronnych: 29 856 tys. PLN.

  Wydatki w części 29 budżetu państwa Obrona narodowa w podziale na główne grupy klasyfikacji budżetowej zaplanowano w następującej wysokości:

  • Dotacje i subwencje: 2 116 561 tys. PLN (4,1% całkowitych wydatków w części 29 budżetu);
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 603 073 tys. PLN (18,8%);
  • Wydatki bieżące: 23 823 869 tys. PLN (46,5%);
  • Wydatki majątkowe: 15 635 787 tys. PLN (30,5%). 

  Łącznie z nakładami na obronność ujętymi poza częścią 29 budżetu państwa, wydatki majątkowe mają zamknąć się w kwocie 15 780 293 tys. PLN. W ramach części 29 budżetu środki te zostaną przeznaczone na finansowanie Planu Inwestycji Budowlanych, Planu Inwestycji Budowlanych NSIP (inwestycje w ramach NATO) oraz Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, natomiast poza częścią 29 budżetu, najwyższe wydatki majątkowe na kwotę 129,9 mln PLN zostały zapisane w części 39 budżetu państwa Transport, prawdopodobnie na potrzeby zakupu taboru kolejowego do transportu wojska i/lub modernizacji linii kolejowych o znaczeniu obronnym.

  Zgodnie z ustawowymi wymaganiami, na 2021 rok na prace badawczo-rozwojowe przewidziano wydatkowanie 1,29 mld PLN (2,5% łącznych nakładów obronnych), jednak podobnie jak we wcześniejszych latach, wykonanie zapewne będzie dużo niższe od tej kwoty.

  Zaplanowane na 2021 rok wydatki obronne z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP wstępnie należy ocenić pozytywnie, w szczególności wysoki wskaźnik udziału wydatków majątkowych w łącznych nakładach obronnych (wynoszący 30,4%) oraz stosunkowo niski poziom wydatków zapisanych w dziale 752 Obrona narodowa poza częścią 29 budżetu państwa (445,8 mln PLN).

  Należy jednak mieć świadomość, że wysoki poziom wydatków obronnych przyczynił się do konieczności zaakceptowania przez rząd deficytu budżetu państwa, który w 2021 roku ma wynieść 82,3 mld PLN (przy całkowitych wydatkach budżetu państwa wynoszących 486 mld PLN).

  Przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2021 rok przekazany został do Rady Dialogu Społecznego i w kolejnych miesiącach musi przejść jeszcze pozostałą ścieżkę legislacyjną.

(TD)

Fot. 1. Warszawska Brygada Pancerna.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Sieciocentryczność - optymalizacja wykorzystania posiadanego potencjału

Sieciocentryczność - optymalizacja wykorzystania posiadanego potencjału

Pozyskanie przez Siły Zbrojne RP zintegrowanego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu IBCS (Integrated Battle Command System) wraz z element...

więcej polecanych artykułów