Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2021-01-22 21:51:42

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2020 roku

     Ze wstępnych danych uzyskanych z MON wynika, że w 2020 roku na część 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” wydatkowano łącznie 51,4 mld PLN, a dodatkowo kwotę 397,7 mln PLN ujęto w ramach środków niewygasających. Łącznie z nią wykonanie w 2020 roku w części 29 powinno wynieść 51,8 mld PLN, czyli aż o 8,4 mld PLN (19,3%) więcej niż rok wcześniej. W odniesieniu do planu z pierwotnej ustawy budżetowej (z 14 lutego 2020 roku) ubiegłoroczne wykonanie (w przypadku pełnego wykorzystania środków niewygasających) wyniesie 105,7%, natomiast w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej (z 28 października 2020 roku) wskaźnik ten powinien osiągnąć poziom 99,6%. To niewątpliwie bardzo dobry wynik szczególnie, że osiągnięty w roku w którym zmagano się ze skutkami pandemii COVID-19. Ceną tego sukcesu jest niestety wysoki deficyt budżetu państwa w 2020 roku. Według zapewnień rządu ma on nie przekroczyć 100 mld PLN, co jednak i tak jest ogromną kwotą.

T-72M1R Fot. PGZ

W 2020 roku w ramach wydatków niewygasających w części 29 budżetu państwa zaplanowano wydatkowanie kwoty 397,7 mln PLN, w tym 118,7 mln PLN na wydatki związane z remontem i modyfikacją czołgów T-72. Fot. PGZ S.A.

Plan wydatków

  W ubiegłym roku według ustawy budżetowej z 14 lutego 2020 roku na wydatki związane z obronnością kraju zaplanowano łącznie 49,997 mld PLN, co stanowiło 2,11% prognozowanego PKB w 2020 roku (2.233,7 mld PLN), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP". Na powyższą kwotę składać się miały:

  • wydatki ujęte w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w wysokości 49,015 mld PLN,
  • wydatki w dziale 752 „Obrona narodowa” poza częścią 29 budżetu w wysokości 785,6 mln PLN,
  • wydatki w ramach Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w wysokości 175,3 mln PLN,
  • wydatki majątkowe Agencji Mienia Wojskowego ze środków własnych w wysokości 20,6 mln PLN.

  Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 roku „o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020”, dokonano zwiększenia planowanych ubiegłorocznych wydatków obronnych o kwotę blisko 3 mld PLN, do poziomu 52,996 mld PLN. Cały ten wzrost przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych, a dokładniej na realizację Planu Modernizacji Technicznej w ramach środków z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. W rezultacie planowane wydatki majątkowe wzrosły z początkowej kwoty 14,353 mld PLN do 17,353 mld PLN.   

  Zgodnie z „wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z lipca 2020 roku (wersja obowiązująca do dzisiaj), PKB Polski w 2020 roku miał wynieść 2234,6 mld PLN, zatem po nowelizacji budżetu, na obronność zaplanowano środki w wysokości 2,37% PKB. Ostatecznie Produkt Krajowy Brutto Polski w 2020 roku będzie prawdopodobnie nieco wyższy co oznacza, że aż tak wysoki wskaźnik udziału wydatków obronnych w odniesieniu do PKB nie zostanie osiągnięty.  

Wykonanie

  Ze wstępnych danych uzyskanych z MON wynika, że w 2020 roku na część 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” wydatkowano łącznie 51,428 mld PLN, a dodatkowo kwotę 397,7 mln PLN ujęto w ramach środków niewygasających, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego”. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie części 29 budżetu powinno wynieść 51,826 mld PLN.

  Najwięcej ze środków niewygasających, bo aż 118,7 mln PLN zaplanowano na wydatki bieżące związane z remontem i modyfikacją czołgów T-72. Kwota ta ma wystarczyć na dokonanie odbioru i płatności za 19 szt. czołgów, które dołączą do 28 szt. wozów zmodyfikowanych i odebranych w 2020 roku.

  Wydatki niewygasające na mocy przepisów o przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 będą mogły zostać zrealizowane w terminie do 30 listopada 2021 roku (a nie jak według normalnych przepisów, w terminie do końca marca).

  Wykonanie wydatków w ramach część 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w 2020 roku, z uwzględnieniem wydatków niewygasających w odniesieniu do wykonania z 2019 roku powinno być wyższe aż o 8,383 mld PLN, a wiec o 19,3%. Do końca grudnia 2020 roku udało się wykonać 98,9% planu ze znowelizowanej ustawy budżetowej, a w przypadku pełnego wykonania wydatków niewygasających, wskaźnik ten powinien wzrosnąć do 99,6%.

Wykaz wydatków niewygasających w 2020 roku

Wykaz wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, dla części 29 budżetu "Obrona narodowa".

Wydatki majątkowe

  Według wstępnych danych, w ramach wydatków majątkowych ujętych w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”, do końca 2020 roku wydatkowano 16,618 mld PLN, a dodatkowo kwotę 183,9 mln PLN ujęto w ramach środków niewygasających. Łącznie z nią wydatki majątkowe w części 29 powinny zamknąć się sumą 16,802 mld PLN. Będą wówczas aż o 6,1 mld PLN, czyli o 57% (!) wyższe niż wydatkowano w 2019 roku.

  W pierwotnej wersji ustawy budżetowej na 2020 rok udział wydatków majątkowych w łącznych nakładach ujętych w części 29 budżetu państwa miał wynosić 29,3%, w znowelizowanej ustawie budżetowej wskaźnik ten został określony na 33,4%, a ostatecznie jego wykonanie z uwzględnieniem wydatków niewygasających powinno wynieść 32,4%. To rekordowy poziom.

  Wysokie wykonanie wydatków majątkowych powinno pozwolić na przyspieszenie procesu unowocześnienia Sił Zbrojnych RP, bowiem wydatki z tej grupy służą przede wszystkim finansowaniu zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej oraz Planie Inwestycji Budowlanych (narodowych i współfinansowanych przez NATO).

Podsumowanie

  To dopiero wstępne dane dotyczące wykonania wydatków obronnych w 2020 roku. Bardziej szczegółowe informacje będziemy mogli przedstawić dopiero w marcu lub kwietniu br., po opracowaniu przez MON sprawozdań z realizacji wydatków budżetowych Rb 28 i Rb 40 oraz po publikacji sprawozdania z wykonania budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Ostateczne dane poznamy natomiast prawdopodbnie dopiero pod koniec 2021 roku, po rozliczeniu wydatków niewygasających. 

  Już dziś można jednak stwierdzić, że plan wydatków na obronność w 2020 roku został zrealizowany na poziomie wyższym, niż planowano w ustawie budżetowej z 14 lutego 2020 roku, wydatkowano prawie wszystkie zaplanowane środki oraz osiągnięto rekordowy poziom wydatków majątkowych. W sytuacji kryzysu gospodarczego (spowodowanego pandemią COVID-19) nie tylko nie dokonano cięć w wydatkach obronnych (jak to często miało miejsce we wcześniejszych latach), ale nawet je zwiększono. Zdecydowanie należy to docenić, pamiętając jednak, że dokonano tego kosztem wzrostu deficytu budżetu państwa. Oczywiście większe nakłady na obronność wpłynęły stosunkowo w niewielkim stopniu na wartość łącznego deficytu, a w jeszcze mniejszym na koszty całej rządowej tarczy antykryzysowej, nie zmienia to jednak faktu, że częściowo to wydatki poniesione na kredyt.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Rosomak i Spike  - potrzebny system, a nie tylko zestaw

Rosomak i Spike - potrzebny system, a nie tylko zestaw

Wyrzutnie i pociski Spike-LR są w polskiej armii kluczowym narzędziem w budowie zdolności w obszarze walki z bronią pancerną przeciwnika. Panuje do...

więcej polecanych artykułów