Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-11-10 09:05:16

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

     W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z którym do 2022 roku przewidziano zakup sprzętu i uzbrojenie o łącznej wartości ok. 140 mld PLN. W dniu 28 lutego 2019 roku Minister ON Mariusz Błaszczak podpisał nowy PMT na lata 2017-2026. Łączny budżet tej edycji PMT określono na 185,1 mld PLN, jednak 21,3 mld PLN z tej kwoty już wydano w latach 2017-2018. Kolejną wersję PMT na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku z budżetem zaplanowanym na 524 mld PLN szef MON podpisał 10 października 2019 roku. W niniejszym artykule w formie tabelarycznej prezentujemy już wykonane zadania PMT oraz te dopiero planowane. Informacje aktualizowane będą na bieżąco, w miarę możliwości niezwłocznie po ich uzyskaniu.

  Ze względu na obszerność informacji oraz chęć zapewnienia przejrzystości ich prezentacji, opracowane dane przedstawiamy w formie tabelarycznej w postaci pliku PDF, który można pobrać TUTAJ, lub klikając na poniższą grafikę. Dane zostały opracowane wg stanu na dzień 3 października 2021 roku

Ocena stanu realizacji PMT

  Kliknij na grafikę w celu pobrania pliku PDF. Rozmiar ok. 1,5 MB.

  W kolumnie drugiej "Wcześniejsze plany" podano pierwotny harmonogram realizacji PMT zaprezentowany w grudniu 2012 roku, plany MON w chwili inicjowania danego zadania oraz plany z września 2016 roku obowiązujące przed zatwierdzeniem zmian w PMT przez ministra Macierewicza. W kolumnie tej wpisano także (na podstawie udostępnionych danych) czy zadanie zostało ujęte w PMT na lata 2017-2026 oraz w PMT na lata 2021-2035. W trzeciej kolumnie "Realizacja 2000-2021" podano faktycznie zrealizowane zadania w latach 2000-2021 (do chwili aktualizacji). W czwartej kolumnie "Aktualne plany 2021-2035" podano obecnie obowiązujące plany na podstawie danych publikowanych, prezentowanych lub udzielonych redakcji przez MON, należy jednak pamiętać, że sam PMT jest dokumentem niejawnym. W kolumnie „Opóźnienie (lata)” podajemy o ile (w latach) różnią się zrealizowane działania lub aktualne plany, od tych przewidywanych w grudniu 2012 roku albo w momencie rozpoczynania poszczególnych zadań. W ostatniej kolumnie "Wartość umów" podano publikowane wartości brutto zawartych kontraktów w mln PLN, co do zasady - z dnia ich zawarcia. W niektórych przypadkach podane wartości uwzględniają zawarte aneksy. Wykaz użytych skrótów został umieszczony na końcu tabeli.

 Niniejszy artykuł zastępuje dotychczasowe tabelaryczne zestawienie stanu realizacji PMT prezentowane na portalu Dziennik Zbrojny i dostępne archiwalnie TUTAJ

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Narew z IBCS, ale przemysł z rakietą. SKON o programach obrony powietrznej

Narew z IBCS, ale przemysł z rakietą. SKON o programach obrony powietrznej

Posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się 22 lipca br., przyniosło całkiem pokaźny pakiet upublicznionych informacji o status...

więcej polecanych artykułów