Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-02-24 22:37:45

Zawyżone plany wydatków na modernizację techniczną?

     W dniu 27 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie kierownictwa MON z dziennikarzami którego tematem było podsumowanie procesu modernizacji technicznej i rozwoju Sił Zbrojnych RP. Podczas konferencji na jednym ze slajdów zaprezentowano m.in. harmonogram planowanych wydatków na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) w latach 2018-2026. Z wykresu tego wynika, że we wspomnianym okresie na finansowanie PMT powinno zostać przeznaczone łącznie 175 mld PLN. W naszej opinii zakładane wydatki mogą być jednak znacząco zawyżone, nawet o kwotę 30-40 mld PLN.

   Na wstępie przypomnijmy harmonogram planowanych wydatków na PMT w latach 2018-2026 przedstawiony przez MON w dniu 27 grudnia 2017 roku. Został on zaprezentowany poniżej.

 Wydatki PMT 2018-2026. Źródło MON.

Planowane wydatki na PMT w latach 2018-2026. Kwoty w mld PLN. Źródło MON.

   Jak widać, wydatki na PMT mają rosnąć od 10,4 mld PLN w 2018 roku do aż 31 mld PLN w 2026 roku. Łącznie w latach 2018-2026 ma to dać kwotę 174,9 mld PLN.

  Na potrzeby niniejszej analizy przypominamy również prognozę wydatków na obronność w latach 2017-2032 wykorzystaną przez MON do opracowania Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 o której pisaliśmy TUTAJ.

  Zgodnie z jej założeniami łączne wydatki na obronność w latach 2018-2026 mają wynosić:

 • w 2018 roku - 41,144 mld PLN,
 • w 2019 roku - 43,708 mld PLN,
 • w 2020 roku - 48,844 mld PLN,
 • w 2021 roku - 54,311 mld PLN,
 • w 2022 roku - 57,592 mld PLN,
 • w 2023 roku - 60,984 mld PLN,
 • w 2024 roku - 67,415 mld PLN,
 • w 2025 roku - 71,222 mld PLN,
 • w 2026 roku - 78,480 mld PLN.

Apache fot.TD

Brak w budżecie PMT na lata 2018-2026 kwoty 30-40 mld PLN może oznaczać konieczność rezygnacji lub odłożenia w czasie nawet kilku dużych programów modernizacji technicznej jak np. pozyskania śmigłowców uderzeniowych kr. Kruk. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny.

  W tym miejscu warto porównać planowane wydatki na PMT, w stosunku do planowanych łącznych wydatków na obronność w poszczególnych latach. O ile w 2018 roku wskaźnik ten wynosi 25,3%, to w kolejnych latach przewiduje się jego wzrost aż do poziomu 39,5% w 2026 roku. Biorąc pod uwagę planowane równocześnie zwiększenie liczebności polskiej armii naszym zdaniem jest to fikcja. Poniżej prezentujemy obliczoną wartość tego wskaźnika w kolejnych latach:

 • w 2018 roku - 25,3%,
 • w 2019 roku - 26,3%,
 • w 2020 roku - 29,1%,
 • w 2021 roku - 31,9%,
 • w 2022 roku - 33,0%,
 • w 2023 roku - 33,6%,
 • w 2024 roku - 37,1%,
 • w 2025 roku - 36,5%,
 • w 2026 roku - 39,5%.

   Dla porównania warto przypomnieć wielkość tego wskaźnika osiągniętą we wcześniejszych latach. W 2014 roku udział PMT w łącznych wydatkach obronnych wyniósł 26,1%, w 2015 roku (licząc wydatki bez płatności za F-16) – 21,3%, w 2016 roku – 25,5%, a w 2017 roku planowano, że osiągnie wartość 24,6%. Nic nie wskazuje na to, aby wskaźnik ten miał ulec w najbliższych latach jakiejś radykalnej poprawie.

  Na ile więc naszym zdaniem można szacować wydatki na PMT w latach 2018-2026? Rozpatrzmy dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że we wszystkich latach utrzymany zostaje udział wydatków na PMT w stosunku do łącznych wydatków obronnych na poziomie 2018 roku, czyli 25,3%.

   Drugi, bardziej optymistyczny scenariusz przewiduje, że co roku wskaźnik ten będzie rósł o 0,5 p.p., aż do poziomu 29,5% w 2026 roku. Porównanie planowanego harmonogramu wydatków dla obu scenariuszy i prognozy przygotowanej przez MON prezentujemy poniżej.

Wydatki PMT 2018-2026. Źródło DzZ.

 Planowane wydatki na PMT w latach 2018-2026. Porównanie prognoz Dziennika Zbrojnego (DzZ) z prognozą MON. Kwoty w mld PLN. Źródło - opracowanie własne.

    W pierwszym scenariuszu przy stałym wskaźniku udziału wydatków na PMT w stosunku do całkowitych wydatków obronnych, łączna szacowana wartość wydatków na PMT wyniosła 132,5 mld PLN. W drugim scenariuszu, przy rosnącym wskaźniku, kwota ta wzrasta do 145,3 mld PLN. W rezultacie uznajemy, że prognoza MON może być zawyżona nawet o 29,6 - 42,4 mld PLN, w zależności od tego z którym z dwóch w/w scenariuszy ją porównujemy. To ogromna różnica, mogąca mieć istotny wpływ na to, jakie zakupy modernizacyjne uda się sfinansować w najbliższej dekadzie. Pozostaje mieć nadzieję, że resort obrony w swojej prognozie na potrzeby tworzenia nowego PMT na lata 2017-2026 przyjmie mniej ryzykowne założenia, co pozwoli na prawidłowe zaplanowanie możliwych inwestycji.

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

W 1986 roku w USA zainicjowano program Tri-Service Standoff Attack Missile (TSSAM), który miał doprowadzić do opracowania rodziny modułowych pocisk...

więcej polecanych artykułów